Pagdating ni magellan sa homonhon datingkiev biz

Nagsimula ang kolonyal na pamamahala ng Estados Unidos sa Pilipinas noong Disyembre ng 1899, kasama ang limitadong lokal na pamamahala noong 1905.Ang parsiyal na pagsasarili ay iginawad noong 1935, bilang paghahanda sa isang ganap ng kalayaan mula sa Estados Unidos noong 1945.Tinanong niya ditong bigyan siya ng pera upang makapagsagawa ng ekspedisyon. Sa matinding galit sa hari ay nilisan ni Magellan ang bansang sinilangan papuntang Espanya. Magiliw siyang nakipag-ugnayan sa ilang mga lokal na datu.Nagdaos pa sila ng tradisyonal na sandugo kung saan pinalalabas ang dugo sa braso, inihahalo sa tubig o alak at iniinom nilang magkasama.Maraming kategorya ang mga alipin: ang mga magsasakang walang lupa; ang mga timawang nawalan ng kalayaan dahil sa pagkakautang o parusa sa krimen at ang mga bihag ng digmaan.Kahit kumalat ang Islam sa Luzon, ang pagsamba pa rin sa mga anito ang relihiyon ng karamihan sa mga pulo ng Pilipinas.Dinala ng mga Muslim ang pampulitika na konsepto ng mga estadong pinamunuan ng mga raha at sultan.Ngunit ang mga konsepto ng mga Muslim at ng mga magsasaka ng Hilagang Luzon ng teritoryalismo ay hindi lumaganap sa ibang lugar.

Nakasama na si Magellan sa mga ekspedisyon ng tatay niya sa Aprika noong 25-taong gulang pa lang ito. Dumaong sina Magellan kasama ang limang barko (Santiago, Victoria, San Antonio, Trinidad, at Concepcion) at 300 katao (kabilang dito si Antonio Pigafetta bilang tagapagtala).Umasa na siya noon na makapagsagawa ng isang ekspedisyon papuntang Indya. Unang nakarating ang mga Europeo sa Pilipinas sa pagdating ng expedisyon ng mga Español na pinamunuan ng Portuges na si Ferdinand Magellan noong 16 Marso 1521.Katulad ni Chistopher Columbus ay naisip niya na kapag bilog ang mundo, puwedeng makapunta sa Silangan sa pamamagitan ng paglalayag papuntang Kanluran. ng Portugal, sa pangarap na makatulong sa kanyang bansa. Pumalaot si Magallanes sa pulo ng Cebu, inangkin ito para sa Espanya, at binigyan ito ng pangalan na Islas de San Lazaro.At ang huling pagbabalik ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas mula 1944 hanggang 1945.Kaya ang ganap na kalayaan ay iginawad lamang sa Pilipinas noong Hulyo 1946.

Leave a Reply

  1. great opening line for online dating 05-Sep-2017 12:07

    All the chatrooms, including private messages, are intended for those considered to be an adult (which specifically means ages 18 and older).

  2. creative 1st year dating anniversary gift 24-Feb-2018 01:10

    Users reported that file sharing in particular appeared to freeze up. In 2015, Amazon's Dynamo DB service, a cloud-based database, had problems that affected companies like Netflix and Medium.

  3. Free sex chat with strangers without any payment 23-Feb-2017 13:17

    As part of the settlement, Qualcomm paid 1 million in cash to Broadcom over a four-year period ending June 2013. They found that these Qualcomm microchips infringe patents owned by Broadcom.