Ang pagdating ng mga hapones

Ang Angono noong 1939 katulad ng nakatala sa Bureau of Census and Statistics ay : Narito rin ang bilang ng relihiyon at bilang ng miyembro nito: Catholic (3,860), Aglipayan (16), Protestant (1), Buddhist (1), No religion ( 2), Not committed (16). Pinasinayaan noong Enero 1, 1939 ang bagong Municipalidad ng Angono, Probinsiya ng Rizal. Ang permanenteng munisipyo ay itinayo noong 1940 sa ilalim ni Mayor Domingo Villamayor sa lupang ibinigay ni Mr. Sa halip na magdiwang ng masayang pista nang araw na iyon, ang puso ng mga taga-Angono ay nabalot ng takot at kalungkutan.Ang galing naman sa ibang rehiyon ay ang : Bicol (4), Bisaya (18), Iloco (14), Kapampangan (28), Pangasinan (5), Chinese (7) at Japanese (1). Itinalagang Alcalde Municipal ang Puno ng Partido Nacionalista at nagmamay-ari ng pukot na si Mr. Itinalaga bilang bise-Alkalde si Domingo Villamayor, isang dentista at kilala ring pinuno ng Partido Nacionalista sa Angono. Mariano Santos ng Pampanga na binili sa bahagi ng lupa ni Victoria Guido mula sa Hacienda. Pagkatapos ng Pearl Harbor, na tinawag ni Presidente F. Roosevelt na ang Pilipinas ay sinakop ng mga sundalo ni Emperor Hirohito sa ilalim ni Premier Hideki Toho at General Masaharu Homa.158 na nagsasaad ng paghihiwalay ng Angono sa Bayan ng Binangonan. 158: COMMONWEALTH OF THE PHILIPPINESMalacanang Palace Manila By the President of the Philippines: EXECUTIVE ORDER NO.

Employee’s length of service refers to the duration of time that the employee has been under the employ of the same employer or company.Kasama ang kanyang kaibigang si Marcos Villaluz, sila ay nagkasundong sa pamamagitan ng bangka mula Navotas ang tanging daan mula sa Maynila patungong Bataan.Magaling na giniya ni Marcos ang bangka sa Manila Bay. Lara na noon ay nasa 41st Division, si Second Lieutenant Constancio U. Aguinaldo (1918-1942) ay namatay dahil sa naubusan ng dugo sa ginawang evacuation area at inilibing sa isang lugar sa Limay, Bataan.The organization herein made shall take effect on January 1, 1939, provided that prior thereto the Secretary of the Interior shall have certified that the sites for the residencia, plaza, market and cemetery have been acquired and the Secretary of Finance shall have certified as to the financial stability of the new political sub-division to shoulder the expenses of an independent municipality. Nakatala sa Palatuntunan ng Kasaysayan para sa pista ni San Clemente noong 1941 ang mga sumusunod: Palayan (250 Has.), Looban (10 Has.), Bundoc at Bacood (1000 Has.), Mamamayan (4026 katao), Elector (1200 Katao), Pukot (21), Botica ( 2), Tindahan (30), Gawaan ng Muebles (2), Panaderia (2), Sastreria (2), Pakulutan (1), Modista (4), Barberia (4), Lalikan (1), Banda ng Musico (1), Comparsa (1), Sam. Mga batang nag-aaral: First Grade (60), Second Grade (178), Third Grade (114), Fourth Grade (59), Fifth Grade (52).Done in the city of Manila, this 19th day of August, in the year of our Lord nineteen hundred and thirty-eight and of the Commonwealth of the Philippines, the third. QUEZON President of the Philippines By the President:(Sgd.) JORGE B. No Sixth and Seventh Grade classes yet in Angono in 1941.

Leave a Reply